Přihláška veřejnost

Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje účastníků / zákonných zástupců jen pro svou potřebu z důvodu konání pravidelných lekcí Cvicsnami.cz, pro účely jejich pojištění po dobu účasti na lekci, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely. 

Platební možnosti

  • Převodním příkazem na účet zapsaného spolku Dětská akademie pohybu z. s. - Fio banka 2700852916 /2010. Jako variabilní symbol uveďte 1720192020. Specifický symbol obdržíte v emailu. Do poznámky nezapomeňte uvést Vaše jméno a příjmení + město, kde budete kurz navštěvovat.