Pravidla dětských kurzů

DĚTSKÉ KURZY

PRAVIDLA PRO ROK 2019/2020


PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO KURZU

Přihlásit své dítě můžete do kurzu několika způsoby.

1) Vyplňte papírovou přihlášku, kterou naleznete na letáčku. Tuto přihlášku je nutné odevzdat nejpozději na 1. tréninku. Bez přihlášky není možné se tréninku zúčastnit.

2) Emailem ve tvaru jméno a příjmení dítěte, jeho datum narození a bydliště. Nezapomeňte také připsat Vaše telefonní číslo a emailovou adresu. Do předmětu emailu napište název kurzu a město, kde kurz probíhá. Tyto informace zašlete na email info@cvicsnami.cz . V případě, že Vámi vybraný kurz nabízí pro rodiče vyzvedávání nebo převádění dětí z družiny nebo ze školky naší lektorkou, připište do emailu k přihlášce také informaci, zda máte o tuto možnost vyzvedáván/převádění zájem či nikoliv. Obratem na Váš email Vám potvrdíme přijetí přihlášky. Pokud se tak nestane do 3 pracovních dnů, kontaktujte nás na telefonní číslo +420 605 159 256.

3) Vyplňte lektronickou přihlášku u nás na webu - ZDE - PŘRIHLÁŠKA DĚTI

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE

Tato lekce je zdarma a jako jediná je také přístupná rodičům. Děti se na této lekci vyzkouší, co budou v daném kurzu v průběhu roku dělat a zda je to bude bavit. Rodiče se po této lekci rozhodnou, zda dítě závazně přihlásí do kurzu či nikoliv.

PLATBA KURZOVNÉHO - ČTVRTLETÍ / POLOLETÍ / CELÝ ROK

Platba kurzovného se provádí vždy na dané pololetí nebo na celý školní rok. Novinkou je letos i čtvrtletní platba. Platbu proveďte do 7 dnů od první účasti dítěte na tréninku. Informace o platbě Vám zašleme na email. Částku za Vámi vybraný kurz uhraďte bankovním převodem na účet 2700852916/2010 s variabilním symbolem 20192020. Do poznámky nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte + město, kde bude Vaše dítě kurz navštěvovat. Platbu je nutné provést tak, aby byla připsána nejpozději den před účastí Vašeho dítěte na následujícím tréninku. V případě, že víte, že platbu do uvedeného data z jistého důvodu nebudete moci provést, dejte nám tuto informaci vědět na email info@cvicsnami.cz nebo na telefonní číslo +420 605 159 256.

SANKCE ZA NEDODRŽENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

V případě nedodržení výše vypsaných platebních podmínek si organizátor kurzu vyhrazuje právo zamítnout dítěti vstup na daný kurz. Ocitne-li se účastník v prodlení s úhradou kurzovného o víc jak 10 dnů od data, které je stanoveno v platebních podmínkách (aniž by to organizátorovi kurzu předem oznámil), je povinen uhradit pokutu za každou vypsanou upomínku. (1. upomínka - zdarma - do 10 dnů od neuhrazení, 2. upomínka - 50,- Kč - do 20 dnů od neuhrazení, 3. upomínka - 100,- Kč - do 30 dnů od neuhrazení)

Pozn. Bohužel máme čím dál tím více zkušeností s neplatiči. Vždy se dá na všem domluvit, ale je nutné komunikovat. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách bránících jeho účasti na lekcích, jež vznikly na jeho straně. Kurzovné, resp. jeho poměrná část, bude vráceno pouze v případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (tj. více jak 1 měsíc).

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

Každoročně bojujeme v měsících prosinec - únor s počasím, které je nevyzpytatelné (sníh, námraza, nesjízdné silnice, atd.). V případě, že vedení Cvicsnami.cz usoudí, že přejezd lektorek z místa bydliště do místa, kde má proběhnout lekce, je životu nebezpečný, vyhrazuje si právo danou lekci max. 1 hodinu před začátkem lekce zrušit. Tato zrušená lekce bude nahrazena o prázdninách, volnu nebo na konci roku (prodloužením kurzu o dané lekce). Děkujeme za pochopení.

V případě nemoci lektorky se vynasnažíme zajistit kvalitní zástup z týmu Cvicsnami.cz nebo vás včas informujeme, lekci zrušíme a nahradíme v době volna nebo vrátíme za lekci peníze.

CO S SEBOU NA JEDNOTLIVÉ LEKCE

Děti musí mít na každou lekci sportovní oblečení - kalhoty/kraťase/třičtvrťáky a tričko/tílko. Na nohou musí mít pevnou obuv (botasky, tenisky). V papučích nebo pantoflích bude dětem vstup na lekci zakázán. Bezpečnost a zdraví dětí je pro nás na prvním místě. S sebou dětem vždy také nezapomeňte dát láhev s pitím. Slečny musí mít stažené vlásky do culíku, copu, drdolu. Lektor přebírá za dítě zodpovědnost jen v rámci dané lekce - tzn. od začátku do konce hodiny. Př. Když lekce probíhá od 15:00 - 16:00 hodin, má lektor zodpovědnost pouze v této době. Po skončení lekce přebírá zodpovědnost za dítě opět jeho rodič. V případě, že dítě musí odejít z hodiny dříve, je třeba napsat lektorce papírek s informací o dřívějším odchodu z lekce (jméno a příjmení dítěte, datum + čas a podpis rodiče).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí na trénincích Cvicsnami.cz automaticky udělujete souhlas:

  • s předáním osobních údajů /jméno a příjmení, pohlaví pořadatelům soutěží a akcí/, kterých se budeme účastnit. Souhlasíte se zpracováním těchto údajů a jejich zveřejněním, včetně výkonů dětí na výsledkových tabulích a na webových stránkách.

  • s uvedením osobních údajů /jméno a příjmení dítěte/, v dokumentech a webových stránkách projektu Zumba studia Cvicsnami.cz - např. v článcích na webu, v novinách, nástěnkách apod.

  • se zvěřejňováním fotografií a audovizuálního zobrazení z tréninků a akcí spojených s projektem Zumba studia Cvicsnami.cz bez udání dalších identifikačních znaků mého dítěte, jakými jsou například příjmení, věk, adresa bydliště např. na webových stránkách, nástěnce aj.

Souhlas poskytujete výhradně za tímto účelem po dobu školního roku 2019/2020 v Zumba studiu Cvicsnami.cz, které nesmí tyto údaje poskytnout třetím osobám vyjma zákonem stanovených případů.

Tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem jej udělil. Odvolání souhlasu působí do budoucna a nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů za tímto účelem.


Vaše děti se mohou již teď těšit na skvělou zábavu a spoustu zážitků nejen na lekcích. Bude to úžasný školní rok 2019/2020

Pravidla dětských kurzů ke stažení: