POHYBOVÁ PRŮPRAVA PRO MŠ LIPOVEC

31.12.2014 22:08

Místo:    Třída v MŠ Lipovec

Čas:    Středa: 15.15 - 16.00

Ceník:    550 Kč/pololetí, 1000 Kč/celý rok

Trenérka:    Marťa Malíková

Popis:    Dětský aerobik + zumba. Nestresujeme děti, cílem tréninku je, aby se děti hýbaly, zahrály si různé hry, budujeme dětem kladný vztah k pohybu, účast na soutěžích jen v případě zájmu jednotlivců, vystoupení pro rodiče. Děti se naučí pomocí básniček, písniček, her a soutěží zvládnout základy pohybových prvků (tanec, aerobik, gymnastika apod.), rozvoj pohybové aktivity, spojení pohybu s hudbou, posilování a protahování, vedoucí ke správnému držení těla a odstaňování svalových dysbalancí.