POHYBOVÁ PRŮPRAVA OLEŠNICE PRO DĚTI OD 4 DO 9 LET

31.12.2014 22:42

Místo:    Centrum Hastrmánek Olešnice

Čas:    Pondělí: 17.30 - 18.30

Ceník:    600 Kč/pololetí

Trenérka:    Aneta ,,Áňa" Kuklínková

Dětská zumba + základy aerobiku, gymnastiky, spoustu her a zábavy!!! 

Nestresujeme děti, cílem tréninku je, aby se děti hýbaly, zahrály si různé hry, budujeme dětem kladný vztah k pohybu, účast na soutěžích jen v případě zájmu jednotlivců, vystoupení pro rodiče. Děti se naučí pomocí básniček, písniček, her a soutěží zvládnout základy pohybových prvků (tanec, aerobik, gymnastika apod.), rozvoj pohybové aktivity, spojení pohybu s hudbou, posilování a protahování, vedoucí ke správnému držení těla a odstaňování svalových dysbalancí.