POHYBOVÁ PRŮPRAVA MŠ BLANSKO RODKOVSKÉHO 2A

31.12.2014 20:23

Místo:    Třída v MŠ Rodkovského 2A

Čas:    Čtvrtek: 14.30 - 15.15

Ceník:    450 Kč/pololetí, 800 Kč/celý rok

Trenérka:    Aneta ,,Áňa" Kuklínková

Popis:    Dětský aerobik + zumba. Nestresujeme děti, cílem tréninku je, aby se děti hýbaly, zahrály si různé hry, budujeme dětem kladný vztah k pohybu, účast na soutěžích jen v případě zájmu jednotlivců, vystoupení pro rodiče. Děti se naučí pomocí básniček, písniček, her a soutěží zvládnout základy pohybových prvků (tanec, aerobik, gymnastika apod.), rozvoj pohybové aktivity, spojení pohybu s hudbou, posilování a protahování, vedoucí ke správnému držení těla a odstaňování svalových dysbalancí.